На этом сайте используются файлы cookie, чтобы улучшить работу нашего сайта.

Добро пожаловать на сайт Amante

Paszport do eksportu

Paszport do Eksportu
Nazwa Projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Chocolate Land
Nazwa Beneficjenta: CHOCOLATE LAND EDYTA ŚLEBZAK
Kwota kwalifikowana: 505 860,00 PLN
Kwota dofinansowania: 380 020,00 PLN
Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 323 017,00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu.
Они доверяли нам

Мы принадлежим: